30.8.21

Sách của Thomas N Bulkowski

 


Đây là quyển sách kinh điển, đầy đủ và chi tiết về Chart Patterns của Thomas Bulkowski, phiển bản 3 mở rộng và cập nhật các ví dụ. Quyển sách dành cho mọi nhà đầu tư chứng khoán mới bắt đầu hay đã chuyên nghiệp, là một phương tiện tham khảo không thể thiếu.

Đặt in tại HoaXanh:

Encyclopedia Of Chart Patterns By Thomas N Bulkowski 3rd Edition >>


Đặt in tại HoaXanh: 

Encyclopedia Of Candlestick Charts By Thomas N Bulkowski >>Đặt in tại HoaXanh:


Đặt in tại HoaXanhĐặt in tại HoaXanh:

Đặt in tại HoaXanh:Đặt in màu tại HoaXanh:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.