30.8.21

Sách của Steve Nison

 


Đặt in bản tiếng Anh tại HoaXanh:

Japanese Candlestick Charting Techniques Steve Nison >>


Đặt in bản tiếng Anh tại HoaXanh:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.