30.8.21

Sách của Anna Coulling

 


A Complete Guide to Volume Price Analysis,  quyển sách hướng dẫn những nguyên lý cơ bản dành cho cả nhà đầu tư dài hạn và ngắn hạn khi giao dịch trên thị trường tài chính nào. Là một nhà giao dịch, dù là đầu cơ hay đầu tư thì mọi người đều cố gắng dự đoán xu hướng sắp tới của thị trường, và cách tốt nhất để dự báo xu hướng thị trường là dùng hai chỉ báo sớm đó là Giá và Khối lượng giao dịch. Đây là hai chỉ báo quan trọng nhất và là chỉ báo sớm, trong khi phần lớn các chỉ báo còn lại đều là chỉ báo trể.  Volume Price Analysis của Anna Coulling là quyển sách cung cấp kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu đi theo con đường phân tích chỉ báo Giá và Khối lượng.

Đặt in bản tiếng Anh: 

A Complete Guide To Volume Price Analysis Read The Book Then Read The Market >>


Stock Trading and Investing using Volume Price Analysis, Quyển sách dựa trên những nguyên lý cơ bản từ cuốn A Complete Guide to Volume Price Analysis và đưa ra trên 200 ví dụ với những khung thời gian khác nhau. Tất cả đều được chú thích, giải thích chi tiết áp dụng cụ thể trong đầu tư dài hạn hay đầu cơ ngắn hạn.

Đặt in bản tiếng Anh:

Stock Trading And Investing Using Volume Price Analysis >>


Đặt in bản tiếng Anh:Đặt in bản tiếng Anh: Đặt in bản tiếng Anh:Đặt in màu bản tiếng Anh:Đặt in màu bản tiếng Anh:Đặt in màu bản tiếng Anh: Đặt in màu bản tiếng Anh:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.