1.3.21

Làm Cách Nào Nhà Đầu Tư Chuyên Nghiệp Quyết Định Mua, Bán hay Giữ Cổ Phiếu

 


Nhà đầu tư thường phải tự quyết định nhanh chóng việc mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Do không có thời gian để tham khảo bên tư vấn phân tích, bên quản lý hoặc đọc các bản báo cáo dài dòng.

Nhưng bằng cách chỉ tham khảo một số thông tin quan trọng vẫn có thể có quyết định tốt trong điều kiện nhiều áp lực trên thị trường.

Ví dụ: Khi công ty ra bản báo cáo quý, nhà đầu tư có thể nhanh chóng tập trung vào một số điểm quan trọng sau:

Doanh Số Tăng

Kiểm tra xem doanh số có tăng không? Và có phải chỉ tăng bất thường trong một kỳ? Liếc qua báo cáo quản trị với những chú thích trong báo cáo tài chính để xem có phải doanh thu tăng trưởng bền vững hoặc chỉ thoáng qua.

Mức tăng trưởng doanh số của công ty trung bình và nhỏ thường khoản 10% và các công ty lớn ít nhất khoản 3% một năm.

Ngoài tăng trưởng hàng năm thì nếu so với quý cùng kỳ năm ngoái có tăng trưởng sẽ tốt hơn.

Tăng trưởng lợi nhuận biên

Kiểm tra xem lợi nhuận biên có tăng trưởng không. Nếu doanh số tăng nhưng lợi nhuận biên không tăng trưởng bao nhiêu chứng tỏ chi phí kinh doanh lớn, năng lực quản trị kém.

Ngược lại cũng có công ty phải đầu tư phát triển nên lợi nhuận biên không tăng.

Sản Phẩm Mới

Khi công ty làm ra sản phẩm mới, chưa chắc đã thành công nhưng sẽ sai lầm nếu không nắm giữ cổ phiếu của những công ty này.

Khi công ty sắp có sản phẩm mới thường sẽ thu hút sự chú ý của công chúng và nhà đầu tư giúp nâng giá trị cổ phiếu trong ngắn hạn mặc dù chưa có sự chắn chắn nào sản phẩm sẽ thành công.

Chỉ Số Phân Tích Kỹ Thuật

Yếu tố quan trọng cuối cùng cần tham khảo là chỉ số phân tích kỹ thuật. Xem xét kỹ đồ thị kỹ thuật trong năm rồi và 5 năm qua xem có sự lặp lại theo chu kỳ nào không. VD cổ phiếu công ty sẽ biến động tăng giảm vào những tháng nào đó.

Xác định xu hướng hiện tại của cổ phiếu, giá cổ phiếu đang cao hơn hay thấp hơn đường trung bình 50 ngày và 200 ngày. Đây là một cổ phiếu có tính thanh khoản cao hay kém thanh khoản. Lượng giao dịch (volume) gần đây đang tăng hay đang suy giảm. Lượng giao dịch suy giảm dần có thể là dấu hiệu nhà đầu tư bắt đầu ít quan tâm đến cổ phiếu này...và giá cổ phiếu có thể suy giảm trong tương lai gần. Ngược lại, lượng giao dịch tăng dần là một dấu hiệu tốt gía cổ phiếu sẽ tăng trong tương lai.

Các Yếu Tố Vĩ Mô

Các yếu tố cần xem xét như lãi xuất, thuế, nhu cầu thị trường của toàn ngành công nghiệp.

Tham khảo bộ sách Stock Investing for dummies 6th và Trading for dummies 4th.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.