20.3.21

Bộ Sách In Màu Chart Patterns Elliott Wave Trading và Candlestick Charting


 Đây là bộ sách 3 cuốn của Bloomberg Financial Series bao gồm Candlestick Charting, Chart Patterns và Elliott Wave Trading. Sách được in màu trình bày theo hai phần, phần đầu là lý thuyết và các hướng dẫn, phần sau là các ví dụ thực tế với các chú thích chi tiết. 

Sách được biên soạn bởi các tác giả nổi tiếng như Chart Patterns của Thomas N Bulkowski, Elliott Wave Trading của Wayne Gorman and Jeffrey Kennedy, Candlestick Charting của Michael C Thomsett. Nhưng do được trình bày bởi Bloomberg Financial Series nên rất dễ hiểu.

Thay vì chọn Elliott Wave Principle của Frost and Prechter thì có thể chọn Elliott Wave Trading với nhiều kiến thức thực chiến trong giao dịch hơn. Visual Guide to Chart Patterns cũng của Thomas N Bulkowski nhưng được trình bày súc tích, ngắn gọn và đẹp mắt hơn.

Nội dung trong Elliott Wave Trading

Sách dành cho cả nhà đầu tư và đầu cơ, mới bắt đầu hay đã chuyên nghiệp đều cần thiết

Đặt in Bộ Sách 3 Cuốn Candlestick Charting Chart Patterns Và Elliott Wave Trading Của Bloomberg Financial Series tại HoaXanh >>


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.