26.2.21

Các Rủi Ro Gắn Liền với Trái Phiếu

 


Tất cả các khoản đầu tư đều có các mức độ rủi ro khác nhau và trái phiếu cũng không ngoại lệ. Sau đây là  ba rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến trái phiếu.

- Trái Phiếu bị thu hồi: Công ty phát hành trái phiếu mua lại trái phiếu trước thời hạn. Điều này thường xảy ra khi lãi xuất giảm và công ty muốn thu hồi số trái phiếu có lãi xuất cao trước đó. Rủi ro này ít xảy ra khi lãi xuất tăng liên tục.

-Rủi ro tín nhiệm: Đây là rủi ro công ty phát hành trái phiếu mất khả năng chi trả, làm mất vốn nhà đầu tư. Do đó mỗi loại trái phiếu đều có đánh giá tín nhiệm, giống điểm tín dụng của mỗi người. Trái phiếu chính phủ thường có mức tính nhiệm rất cao do đó không cần đánh giá. Là một nhà đầu tư trái phiếu cần cân nhắc giữa lợi tức trái phiếu và mức tính nhiệm, trái phiếu có mức tín nhiệm thấp thường có lợi tuất cao và ngược lại

-Rủi ro lãi xuất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.