6.9.20

Hướng Dẫn Cách Đọc Đồ Thị Cho Người Mới Bắt Đầu

 Đoạn Video mô tả cách đọc đồ thị trong phân tích kỹ thuật lĩnh vực tài chính, chứng khoán dành cho người mới bắt đầu. Người đọc sẽ biết cách nhận biết trục thời gian, trục giá, 3 xu hướng chính của giá. Các điểm hỗ trợ và các điểm kháng cự cũng như biết cách vẽ 2 đường xu hướng trên và dưới.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.