18.9.20

Elliott Wave Principle: Quyển Sách Kinh Điển Về Sóng Elliott

Đây là cuốn sách hay nhất về nguyên lý sóng Elliott. Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1978, Nguyên tắc sóng Elliott (Elliott Wave Principle) là cuốn sách được thiết kế để giúp người mới học về sóng Elliott cũng như người đã quen với thị trường tài chính. Cuốn sách này sẽ dạy bạn các quy tắc và hướng dẫn các nguyên tắc của sóng Elliott và giúp bạn hiểu cách áp dụng nó vào bất kỳ thị trường tài chính nào.

Hơn 37 năm là thời gian đủ để các nhà đầu tư coi một cuốn sách về các phương pháp đầu tư "cổ điển" nhưng vẫn hiệu quả nến ngày nay, và chắc chắn nhiều người sẽ đánh giá cao cuốn sách này. Nguyên tắc Sóng Elliott hiện được xuất bản bằng bảy thứ tiếng và tiếp tục bán được hàng nghìn bản mỗi năm. Ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ, hàng triệu nhà đầu tư trên toàn thế giới sử dụng hoặc công nhận phương pháp Elliott Wave như một bản đồ chỉ đường cho cách thị trường hoạt động.

Đây là một ví dụ về những gì bạn sẽ học:

Các nguyên lý cơ bản của Lý thuyết Sóng: Bạn sẽ đọc các giải thích đơn giản về các thuật ngữ và cách xác định tất cả 13 sóng có thể xảy ra trong sự chuyển động giá của thị trường tài chính.

Các quy tắc và hướng dẫn của phân tích Sóng: Bạn sẽ học những kiến ​​thức cơ bản về cách đếm sóng, cách nhận ra "hình mẩu đúng" của sóng, cùng với rất nhiều bước đơn giản để áp dụng quy tắc.

Cơ sở khoa học của Nguyên lý Sóng: Làm thế nào bạn có thể nhìn thấy nó trong tự nhiên và vũ trụ, trong nghệ thuật và toán học, thậm chí trong hình dạng của cơ thể con người.

Sóng dài hạn: Bạn sẽ thấy Nguyên tắc Sóng mang lại cho lịch sử ý nghĩa to lớn hơn như thế nào, từ sự sụp đổ của Đế chế La Mã qua thời Trung cổ cho đến những biến động tài chính của thế kỷ 20. Hiểu được những xu hướng hoành tráng này sẽ giúp bạn định vị bản thân để thu lợi và bảo vệ lâu dài.

Cổ phiếu, hàng hóa và vàng: Nguyên tắc Sóng sẽ hướng dẫn các bạn về biến động giá của bất kỳ thị trường tài chính nào. Nhà đầu tư sẽ có nhiều niềm vui, với sự phấn khích khi nhờ Nguyên tắc sóng Elliott mà có thể nhảy vào khi thị trường tăng lên hoặc nhảy ra ngoài ngay trước khi nó giảm.

Đặt in bản đẹp Elliotte Wave Principle tại HoaXanh>>Still the best way to learn the Wave Principle

First published in 1978, Elliott Wave Principle is the definitive text designed to help the Elliott wave novice and veteran practitioner alike. This book will teach you the rules and guidelines of the Wave Principle and help you understand how to apply it to any financial market.

37-plus years is enough time for investors to deem a book about an investment method as "classic," and surely the jury is in on this one: Elliott Wave Principle is now published in seven languages, and continues to sell thousands of copies every year. In Europe, Asia and the Americas, literally millions of investors worldwide use or recognize the Elliott Wave method as the road map for how markets behave.

Here's a sample of what you'll learn:

The basic tenets of Wave Theory: You'll read simple explanations of the terms, and how to identify all 13 waves that can occur in the price movement of financial markets.

The rules and guidelines of Wave analysis: You'll learn the basics of counting waves, how to recognize the "right look" of a wave, plus lots of simple steps for applying the rules.

The scientific background of the Wave Principle: How you can see it in nature and the universe, in art and mathematics, even in the shape of the human body.

Long-term waves: You'll see how the Wave Principle gives history greater meaning, from the fall of the Roman Empire through the Middle Ages into the financial upheavals of the 20th Century. Understanding these monumental trends will help you position yourself for long-term profit and protection.

Stocks, commodities and gold: The Wave Principle is your guide to the movements of any financial market. Few pleasures can match the exhilaration you'll feel when a Wave Principle forecast has you in the market when it moves up, or takes you out just before it moves down.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.