31.12.22

Mở Tài Khoản Chứng Khoán tại Techcom Securities

 


  • Giao Dịch Cổ Phiếu, Trái Phiếu, Chứng Chỉ Quỹ, Phái Sinh Index.
  • Liên kết với ngân hàng Techcombank giúp chuyển và rút tiền nhanh gọn
  • Cung cấp các công cụ phòng ngừa rủi ro như Hedging - Arbitrage
  • Giao dịch trái phiếu chuyên nghiệp với các thoả thuận và lệnh điều kiện.