Tạp Chí Traders với những bài phân tích kỹ thuật chuyên sâu dùng để tham khảo cho nhà đầu tư

 Bộ tạp chí Traders gồm 20 cuốn này có chứa những bài hướng dẫn phân tích kỹ thuật chuyên sâu dựa trên kinh nghiệp của nhiều Traders khác nhau. Đây là những kiến thức thực tế mà không cuốn sách nào có.

Ngoài ra, do được xuất bản vào những năm 2007 - 2010, đây là giai đoạn mà thị trường tài chính toàn cầu biến động rất mạnh nên những nhận định phân tích thị trường vào thời điểm đó rất đáng để nhà đầu tư học hỏi.

Có thể đặt in nguyên bộ 20 cuốn: 

https://hoaxanh.vn/bo-suu-tap-20-cuon-tap-chi-traders-tu-03-2007-den-06-2010

hoặc in lẽ từng cuốn (Zalo:  https://zalo.me/0867400950 )

Một số kiến thức phân tích kỹ thuật trong bộ tạp chí:

+ Trading the MACD+H, adding the histogram
+Remember Volatility, watch for resistance
+Entering the trade, three steps to do it
+ Reversal bars, signal trend change
+ Gold and Pitchfork

.... xem các hình bìa bên dưới để tham khảo