Giao Dịch Multipliers Forex và Cryptocurrency

Giao dịch Multiplier là hình thức giao dịch mang lại lợi nhuận cao nhưng có rủi ro cố định với khoản đầu tư. kết hợp ưu điểm của đòn bẫy tài chính của hợp đồng Future và mức rủi ro cố định của hợp đồng Options. 

Khi dự đoán đúng xu hướng tăng hay giảm, nhà đầu tư sẽ có tỉ xuất lợi nhuận cao hơn nhờ đòn bẫy tài chính nhưng khi dự đoán sai nhà đầu tư chỉ mất tối đa số tiền mình đầu tư.
Nhà đầu tư dự đoán thị trường tăng, nên đầu tư $100 với lựa chọn hợp đồng UpKhông có multiplier: Khi thị trường tăng 2%, nhà đầu tư chỉ đạt lợi nhuận 2%: $2


Khi có multiplier: Khi thị trường tăng 2%, với multiplier 500 lần, nhà đầu tư sẽ đạt lợi nhuân 1000%: $1000Ngược lại, khi thị trường giảm, với multiplier nhà đầu tư chỉ mất tối đa $100.


Với giao dịch Future thông thường nhà đầu tư có thể mất tới $1000