Hướng Dẫn Options CryptoCurrency

 


Delta Exchange là một trong hai sàn cung cấp sản phẩm phái sinh Options CryptoCurrency.

Options là hợp đồng phái sinh cho phép người mua có quyền mua hay bán một tài sản cơ sở với mức giá vào thời hạn xác định trong hợp đồng. 

Delta Exchange cung cấp một dãy các hợp đồng Options để nhà đầu tư lựa chọn với các mức giá khác nhau và thời hạn khác nhau cho hai đồng tiền BTC và ETH. Nhà đầu tư có thể đầu cơ hưởng chênh lệch giá hoặc dùng Options để phòng ngừa rủi ro khi nắm giữ các đồng tiền mã hoá.Vanilla Options: Đây là hình thức giao dịch mặc định và phổ biến nhất. Delta Exchange cho phép giao dịch Options (BTC, ETH, BNB, LINK, XRP, LTC và BCH) theo European Type, tức là chỉ được thanh toán bù trừ hợp đồng vào thời điểm hết hạn. Delta Exchange cung cấp đa dạng nhiều Options với mức giá khác nhau tương ứng với các mức strike price khác nhau và thời hạn kết thúc tương ứng.

Move Options: Đầu cơ vào mức độ biến động của giá.

Turbo Options: Một hình thức giống Binary Options

Các ký hiệu:

C: Call, P: Put, TC: Turbo Call, TP: Turbo Put, MV:Move