26.8.21

Hướng Dẫn Giao Dịch Options và Futures CryptoCurrency tại Delta Exchange


 Delta Exchange là nền tảng giao dịch phái sinh tiền mã hoá với các hình thức giao dịch sau:

- Futures: Giao dịch Bitcoin và hơn 50 Altcoin với loại hợp đồng có thời hạn hoặc không thời hạn.
- Options: Giao dịch Vanilla Options với thời hạn đa dạng tuỳ chọn dài hoặc ngắn áp dụng cho BTC và ETH. Thời hạn ngắn trong ngày áp dụng với XRP, LTC, ETH, BNB, LINK and BCH.
- Move Options: Kiếm lợi nhuận dựa trên mức độ biến động của đồng tiền, hình thức này không dựa trên hướng đi của giá mà dựa trên biến động cao hay thấp của đồng tiền.
- Calenda Spread: Mở trạng thái Mua và Bán trên cùng một đồng tiền với hai thời hạn dài, ngắn khác nhau
- Interest Rate Swap: Đầu tư hưởng chênh lệch lãi xuất của đồng tiền
- Spot: Mua bán, trao đổi giữa các đồng tiền khác nhau và token của Delta Exchange.
Ưu điểm của Delta Exchange:
-Đòn bẫy tài chính: Có thể điều chỉnh được tỉ lệ ký quỹ từ 1 đến 200. Có nghĩa là 1 BTC có thể kiểm soát biến động của 200 BTC.
-Có thể đầu cơ hoặc quản lý rủi ro: Kiếm lợi nhuận khi thị trường giảm và cả khi thị trường tăng hoặc quản lý rủi ro.
-Delta Exchange thực hiện thanh toán bù trừ bằng tiền kỹ thuật số cryptocurrency, hoàn toàn không dùng tiền thanh toán thông thường. Có 2 đồng tiền dùng để thanh toán bù trừ là BTC hoặc USDT, khi giao dịch tuỳ theo loại hợp đồng, nếu hợp đồng đó dùng BTC để thanh toán bù trừ thì trong tài khoản phải có sẳn BTC.

Để Giao Dịch:

-Chọn loại hợp đồng cần giao dịch, nếu tài khoản chỉ có USDT thì chỉ giao dịch với các hợp đồng có USDT. Nếu cần có thể dùng công cụ đổi qua BTC để giao dịch các hợp đồng có thanh toán bù trừ bằng BTC.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.