Technical Analysis of Stock Trends phiên bản 11e

 Technical Analysis of Stock Trends 11e giúp nhà đầu tư chứng khoán ra các quyết định thông minh và mang về lợi nhuận dựa trên phân tích xu hướng ngắn hạn và dài hạn trên thị trường chứng khoán.

Quyển sách giới thiệu các khái niệm kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán như lý thuyết Dow, Mô hình đảo chiều, xu hướng, đồ thị kỹ thuật hàng hoá, xu hướng đầu tư nâng cao.

Quyển sách cũng chú trọng các chiến thuật giao dịch ngắn hạn và dài hạn, cách lựa chọn cổ phiếu, các công cụ nhận biết xu hướng...các xây dựng danh mục đầu tư, quản lý rủi ro.Đặt in Technical Analysis of Stock Trends phiên bản 11e tiếng Anh tại HoaXanh >>

It gets right to the heart of effective technical trading concepts, explaining technical theory such as The Dow Theory, reversal patterns, consolidation formations, trends and channels, technical analysis of commodity charts, and advances in investment technology. It also includes a comprehensive guide to trading tactics from long and short goals, stock selection, charting, low and high risk, trend recognition tools, balancing and diversifying the stock portfolio, application of capital, and risk management.

This updated new edition includes patterns and modifiable charts that are tighter and more illustrative. Expanded material is also included on Pragmatic Portfolio Theory as a more elegant alternative to Modern Portfolio Theory; and a newer, simpler, and more powerful alternative to Dow Theory is presented.

This book is the perfect introduction, giving you the knowledge and wisdom to craft long-term success.

Bộ Sách Wyckoff 2.0 và Wyckoff Methodology in Depth của Ruben Villahermosa

 


Đặt in màu bộ sách này tại HoaXanh >>

Ruben Villahermosa Chaves là nhà phân tích và giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2016. Ông có kiến thức sâu rộng về phân tích kỹ thuật và xây dựng nền tảng cho các hệ thống giao dịch trên máy tính.

Niềm đam mê trong lĩnh vực đầu tư đã thúc đẩy ông tập trung đào tạo về chủ đề này với các nguyên tắc trung thực, minh bạch.

The Wyckoff Methodology in Depth >>

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp phân tích kỹ thuật để giao dịch thị trường tài chính dựa trên nghiên cứu về mối quan hệ giữa các lực cung và cầu.

Cách tiếp cận rất đơn giản: Khi các nhà giao dịch lớn muốn mua hoặc bán, họ thực hiện các quy trình để lại dấu vết của họ và điều đó có thể được quan sát trên biểu đồ thông qua giá và khối lượng.

Phương pháp Wyckoff dựa trên việc xác định sự can thiệp của nhà giao dịch chuyên nghiệp để cố gắng làm sáng tỏ ai đang kiểm soát thị trường và mục đích giao dịch với họ.

Những điều học được:

  • Thị trường chuyển động ra sao: Các nguyên tắc của xu hướng, sóng và chu kỳ
  • Ba quy luật cơ bản: Luật Cung Cầu, Luật Nhân Quả, Luật Nỗ Lực và Kết Quả
  • Quy trình tích luỹ và phân phối giúp phát hiện nhà đầu tư chuyên nghiệp.
  • Giao dịch: kết hợp bối cảnh, cấu trúc và kinh nghiệm bản thân bên cạnh những nhà giao dịch vĩ đại.

Tiếp theo quyển sách The Wyckoff Methodology in Depth, The Wyckoff 2.0 đi sâu hơn vào những khái niệm phức tạp như Volume Profile và Order Flow.