20.4.21

Giao Dịch Phái Sinh Cryptocurrency

 Delta Exchange là Sàn Giao Dịch Phái Sinh Cryptocurrency  • Futures Trading: Giao dịch Bitcoin và hơn 50 Altcoin với tỉ lệ đòn bẩy từ 1x, 2x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x.
  • Options Trading: Giao dịch Vanilla Options kiếm lợi nhuận từ biến động giá và phòng ngừa rủi ro. Giao dịch Option BTC và ETH có các kỳ hạn dài tới 1 năm, riêng các Altcoin XRP, LTC, ETH, BNB, LINK và BCH giao dịch trong ngày.
  • Move Options: Các hợp đồng Options tăng giảm theo độ biến động của Cryptos, Cryptos biến động nhiều thì giá Move Options tăng và ngược lại.
  • Calendar Spread: Kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá bằng cách Long/Short đồng thời một Cryptos giữa kỳ hạn ngắn và kỳ hạn dài.
  • Interest Rate Swaps: Giao dịch hoán đổi lãi xuất giữa hai Cryptos khác nhau để hưởng chênh lệch lãi xuất
  • Robot Trading: Subscribe các AI Robot với các chiến thuật và tỉ lệ Lợi Nhuận/ Rủi Ro khác nhau và để Crytocurrency tự sinh lợi nhuận. Bắt đầu chỉ với 10 USDT
  • Spot: Giao dịch hoán đổi USDT và DETO Token, đây là Token của sàn giao dịch Delta Exchange.


Giao dịch phái sinh Cryptos là hình thức giao dịch rất thu hút các nhà đầu tư trên thế giới, là một công cụ giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro BTC hay ETH rớt giá bằng cách mua Put Options. Hoặc đầu tư vào sự tăng giá của BTC và ETH cũng như các Altcoin bằng cách mua Call Options.

Khác với giao dịch Futures, giao dịch Options cũng có sử dụng đòn bẫy nhưng nhà đầu tư không sợ biến động giá mạnh làm chạm các mức Stop Loss hoặc cháy tài khoản. Rủi ro lớn nhất biết trước là phí mua Options (premium). Lợi nhuận không giới hạn nếu đúng xu hướng, ngược lại chỉ mất phí Premium.

Nhà đầu tư có thể tham gia vào quá trình phát triển của nền tảng này bằng cách mua TOKEN của Delta Exchange là DETO. Để mua được DETO cần thực hiện theo các bước sau:

Mở Tài Khoản > Xác Thực KYC > Nạp USDT > Mua DETO >>

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.