6.3.21

Số Vốn Tối Thiểu Để Đầu Tư Trái Phiếu

 Để bắt đầu mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ cần một triệu đồng, nhưng đây là những doanh nghiệp có điểm số tín dụng cao nên lãi suất trái phiếu rất nhỏ, chỉ bằng hoặc tương đương lãi xuất ngân hàng. Ưu điểm của loại trái phiếu này so với lãi xuất ngân hàng là khi nhà đầu tư cần tiền có thể bán ra và vẫn được hưởng lãi trong thời gian mua trái phiếu.


Nhưng để giao dịch tất cả các loại trái phiếu, những loại trái phiếu có lãi xuất cạnh tranh chiếm tới hơn 90% danh mục trái phiếu đang giao dịch trên thị trường thì nhà đầu tư cần ít nhất 2 tỉ. Đây là quy định của UBCK nhầm phân loại nhà đầu tư chuyên nghiệp. Chỉ nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được phép mua các loại trái phiếu có lãi xuất cao do độ rủi ro của trái phiếu này cũng cao tương ứng.

Mở Tài Khoản Giao Dịch Cổ Phiếu và Trái Phiếu tại TCBS >>

Hoặc liên hệ để được tư vấn.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.