6.11.20

Giao Dịch Options Contract tại Deriv

 Options là giao dịch tài chính mà lợi nhuận được chi trả dựa trên việc dự đoán đúng xu hướng trên thị trường mà không cần phải sở hửu tài sản đó. Để giao dịch Options chỉ cần mở một trạng thái dự đoán giá lên hay xuống trong một khoản thời gian xác định. Options giúp nhà đầu tư bắt đầu tham gia lĩnh vực tài chính với những khoản đầu tư nhỏ vì không cần phải có nhiều tiền để sở hữu một tài sản nào đó.


Các Hình Thức Options tại Deriv

Digital Options: Lợi nhuận cố định dựa trên hai kết quả có thể xảy ra

LookBacks: Lợi nhuận biến động tuỳ theo giá của tài sản so với các mức giá chặn được chọn trước trong khoản thời gian giao dịch

Call/Put Spreads: Lợi nhuận biến động tuỳ theo mức giá của tài sản so với các mức giá chặn được chọn trước khi kết thúc thời gian giao dịch.

Tại Sao Nên Trade Options tại Deriv


-Lợi nhuận có thể trên 100% đến 1000% tuỳ vào mức rủi ro có thể lựa chọn

-Biết được lợi nhuận có thể thu được và thua lỗ lớn nhất là bao nhiêu nên dễ dàng quản lý rủi ro

-Tài sản tài chính có thể giao dịch đa dạng, từ Forex, Gold, Chỉ Số Chứng Khoán Index, Oil...

-Có thể khởi đầu nhỏ chỉ với 5 USD.

Nguyên Tắc Giao Dịch Của Options Contract tại Deriv

-Nhà đầu tư chọn loại tài sản giao dịch: Forex, Gold, Future Index, Oil, Volatile Index...

-Nhà đầu tư chọn hình thức giao dịch: Rise/Fall, Higher/Lower, Touch/unTouch, In/Out...

-Chọn khoản thời gian giao dịch từ 1s đến 365 ngày, chọn các mức giá chặn nếu có

-Nhà đầu tư chọn khoản tiền muốn đầu tư, hệ thống sẽ tự động tính lợi nhuận chi trả nếu nhà đầu tư dự đoán đúng xu hướng.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.