20.11.20

BTC Có Thể Giảm Về 14000 hoặc 12000 Trước Khi Có Thể tăng Tiếp

 


Đồ thị giá BTC/USD đang tăng mạnh và tạo thành một gốc 45 độ, khả năng điều chỉnh rất cao vào 1 hoặc hai tuần nữa.

BTC/USD có thể giảm ít nhất và về mức 14,000 hoặc nhiều hơn có thể về 12,000.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.