26.10.20

Giao Dịch Tăng/Giảm Với Lợi Nhuận Từ 80% Đến 100%

 Đây là nơi duy nhất có lợi nhuận chi trả lên đến gần 100% cho giao dịch Tăng/Giảm hay High/Low


Sản phẩm tài chính có thể giao dịch đa dạng gồm Ngoại Hối (Forex), Chỉ số phái sinh (Index), Hàng hoá phái sinh (Gold, Oil).

Điều đặc biệt là thời điểm bắt đầu giao dịch có thể chọn là ngay thời điểm hiện tại khi bắt đầu mua hợp đồng hoặc bắt đầu trong một vài ngày tới.

Khoản thời gian mà hợp đồng giao dịch có hiệu lực có thể tuỳ chọn từ vài tick đến 365 ngày (ngày đáo hạn phải là ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6).

Vốn đầu tư có thể tuỳ chọn 5 USD và lợi nhuận chi trả có thể lên đến gần 100% tuỳ theo mỗi tuỳ chọn của nhà đầu tư như lệnh mua Tăng hay Giảm sẽ có mức lợi nhuận khác nhau, thời điểm bắt đầu và đặc biệt là khoản thời gian giao dịch.

Tham khảo: Giao Dịch Phái Sinh Options >>


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.