26.10.20

Giao Dịch Cao Hơn Thấp Hơn Với Lợi Nhuận Từ 100% đến 1000%

Đây là giao dịch các sản phẩm tài chính phái sinh Forex, Index, Commodity với mức lợi nhuận từ 100% đến 1000% tuỳ vào sự lựa chọn của nhà đầu tư với các mức giá giới hạn khác nhau và khoản thời gian giao dịch từ vày giây đến 365 ngày.

Mở Tài Khoản Demo >>

 -Khi dự đoán giá tăng, chọn giao dịch Cao Hơn một mức giá Giới Hạn chọn trước. Giá Giới Hạn trong giao dịch này thường được chọn cao hơn mức giá hiện tại. Giá Giới Hạn này càng cao thì lợi nhuận càng cao.

-Khi dự đoán giá giảm, chọn giao dịch Thấp Hơn một mức giá Giới Hạn chọn trước. Giá Giới Hạn trong giao dịch này thường được chọn thấp hơn mức gía hiện tại. Giá Giới Hạn này càng thấp thì lợi nhuận càng cao.-Khoản thời gian giao dịch có thể chọn từ vài giây đến 365 ngày. Cùng một mức giá Giới Hạn thì khoản thời gian càng ngắn thì lợi nhuận càng cao và ngược lại khoản thời gian càng dài thì lợi nhuận càng giảm

Mở Tài Khoản Demo >>

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.